Archive for the ‘Parish Groups News’ Category

IL-ĦADD (26) Se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u s-1pm., fil-Parking Area ta’ ħdejn il-Pama. Infakkru li min se jagħti d-demm mitlub jippreżenta l-karta tal-identita. IT-TNEJN (27) se jsir Kuncert minn orkestra internazzjonali tal-flute. Dan il-kunċert se jsir fil-Bażilika, fis-7pm u jieħu madwar siegħa. Kulħadd mistieden. IT-TLIETA (28) Se ssir Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax et Bonum […]

It-Tnejn 27 ta’ Mejju 2019 Il-Ħamis 30 ta’ Mejju 2019

IL-ĦADD (12) Se jsir ħin ta’ Evangelizazzjoni mill-Aħwa tal-Mixja Neo Katekumenali, fl-10am, fuq iz-zuntier tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. IL-ĦADD (12) Se ssir FIERA, fl-Oratorju Marija Immakulata, mid-9am il-quddiem. IT-TNEJN (13) Fiċ-ċimiterju se ssir quddiesa fis-7.00pm, fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm. IT-TLIETA (14) L-Azzjoni Kattolika Nisa se torganizza laqgħa, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, fl-Oratorju Marija Immakulata, fid-9:30am […]

IL-ĦADD (21) Niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Rxoxt. Fid-8:45am. il-Ministri Straordinarji tat-tqarbin joħorġu jqarbnu lill-morda fi djarhom. Fid-9:30am issir Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-parroċċa, li joffru figolla għal persuni fil-bżonn. Wara l-Quddiesa jsir it-tberik tal-figolli, fuq iz-zuntier tal-Bażilika. Filgħaxija, fil-5:30p.m. issir Quddiesa kantata tal-Għid il-Kbir u wara tibda d-demostrazzjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt. IT-TNEJN (22) ikompli t-tberik […]

IL-ĦADD (14) ĦADD IL-PALM. Fid-9am tibda l-funzjoni tat-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ u l-palm fuq iz-zuntier tal-Kappella tal-Madonna tal-Isperanza minn fejn tibda purċissjoni sal-Bażilika fejn issir il-quddiesa solenni. Il-purċissjoni se tgħaddi minn Triq l-Isperanza, Nicolo Isouard, Kostituzzjoni għal Bażilika. IT-TNEJN (15) Fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-Bażilika jingħad r-Rużarju u wara tiġi ċċelebrata l-Quddiesa. IT-TNEJN (15) Jibdew […]

IL-ĦADD (7) Fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu se jittellgħa d-dramm tal-Passjoni fis-2.30pm u fis-6:30p.m. MIT-TNEJN (8) sal-Ħamis se jibdew l-eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Bażilika fis-7.00pm. mill-Arċipriet Dun Bastjan Caruana. IT-TLIETA (9) Is-77 sena mill-Miraklu tal-Bomba, fis-6:30p.m. Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara titkanta l-Antifona u t-Te Deum. Wara l-Quddiesa se jinfetaħ uffiċjalment ix-Xelter tal-Pjazza u wara se […]

Qed tkompli l-kitba taż-żimarri tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u Kristu Rxoxt. L-ilbiesi li baqa’ huma għal tfal ta’ bejn id-8 u 10-il sena u żgħażagħ subien minn 14-il sena ‘l fuq. IT-TNEJN (1) Se ssir Quddiesa fiċ-Ċimiterju, fl-4:00p.m. IT-TNEJN (1) Jibdew l-Eżerċizzi għal kulħadd, fil-Knisja Sagra Familja, il-Bidnija, fis-6.00p.m., jipprietka Patri Stephen Sciberras OFM. IT-TLIETA (2) […]

IL-ĦADD (24) tkompli l-kitba taż-żimarri tal-Ġimgħa l-Kbira bejn it-8 u l-11am. It-tfal jiltaqgħu s-Sala ta’ fuq mis-sagristija tal-bomba. IL-ĦADD (24) Se jkomplu l-Eżerċizzi għaż-żgħażagħ minn 16 -il sena l-fuq, fis-2:00p.m., fil-Kappella ta’ Santa Margerita, minn Sr Emma Micallef. IT-TNEJN (25) jibdew korsijiet ta’ Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd:, fil-Kappella Ġesu Feddej, fis-6.30 p.m. jiprietka Fr Richard […]

Programm ta’ Marzu – lehenilparrocca-Marzur2019 (2) Pellegrinaġġ mill-Mellieħa għal Mosta –  Programm ta’ April – lehenilparrocca-April2019  

IT-TNEJN (18) jibdew korsijiet ta’ Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd: Fil-Kappella tal-Pax et Bonum, fit-3.00 p.m. minn Patri Deo Debono OSA. Fil-kappella tas-Sorijiet Agostinjani fis-6:00p.m. minn Dun Anton Mamo. Fiċ-Ċentru Sant’Andrija fis-6.00 p.m. minn Dun Antoine Borg. Għar-Romol, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-6:00p.m. mis-Sur Joe Borg. IT-TLIETA (19) Festa ta’ San Ġużepp. Il-ħin tal-Quddies, fil-Bażilika ikun […]