Category: Aħbarijiet mil-Gruppi

Pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

IT-TLIETA 18 ta’ Ottubru se jsir Pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieha. It-trasport jitlaq minn ħdejn ir-Rotunda fid-9.00am. Wara jkollna lunch break fil-Maritim Hotel. Il-biljetti diġa’ qed jinbiegħu mill-Uffiċċju Parrokkjali u mingħand membri inkarigati. Biljetti jibqgħu jinbiegħu sa nhar it-Tnejn, filgħodu.  

Read More

Stedina ghaz-zghazagh

Iz-zghazagh tal-parrocci ta’ Burmarrad, il-Qawra, in-Naxxar, l-Imgarr u l-Kummissjoni Zghazagh tal-Mosta bl-ghajnuna tal-Kummissjoni Djocesana Zghazagh qed jistiednu z-zghazagh kollha tal-Mosta  ghall-programm ta’ tlett ijiem biex titqanqal l-hegga fost iz-zghazagh u l-adolexxenti bi preparazzjoni ghall-jum Dinji taz-zghazagh li se ssir is-sena d-diehla fi Spanja. Il-Gimgha  26 ta’ Novembru jinghata bidu ghall-attivitajiet b’qudiesa il-Knisja tal-Qawra fit-8.30pm u […]

Read More