Archive for the ‘Parish Groups News’ Category

IT-TLIETA (19) L-Azzjoni Kattolika qed torganiżża nofstanhar ta’ talb u riflessjoni fl-Oratorju Marija Immakulata. Jibda bil-quddiesa fid-9.30am. Imexxi Dun Jimmy Bonniċi. Kulħadd mistieden. IT-TLIETA (19) Se jsir talb għall-fejqan b’quddiesa animata mill-grupp Kariżmatiku Paċi u Sliem, fil-kappella tas-sorijiet Franġiskani Pax et Bonum, fis-7:30pm. Imexxi Patri Elija Vella ofm. L-ERBGĦA (20) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, […]

IL-ĠIMGĦA (15) Fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-Bażilika jingħad r-Rużarju u wara tiġi ċċelebrata l-Quddiesa. IL-ĠIMGĦA (15) Fl-4:00p.m. Adorazzjoni organizzata mill-Co Workers ta’ Mother Teresa, fil-Kor tal-Bażilika. IL-ĠIMGĦA (15) Se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Il-laqgħa se ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7:00p.m. IL-ĠIMGĦA (15) Se ssir Laqgħa għall-għarajjes li […]

T-TNEJN (4) Se jsir ħin ta’ talb li fih nimmeditaw u nitolbu permezz tal-Misteri qaddisa tar-Rużarju, fiċ-ċentru ta’ Sant Andrija fid-9:30a.m. IT-TNEJN (4) Jibda t-tberik tal-familji għal din is-sena, fiz-Zona ta’ Santa Margerita. IT-TNEJN (4) Fl-4pm se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju. IT-TLIETA (5) Se ssir laqgħa, bil-Quddiesa tal-Grupp Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fl-4:00pm. IT-TLIETA […]

IL-ĦADD (27) tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Pawl Eremita fil-kappella ddedikata lilu f’Wied il-għasel. Ikun hemm quddiesa fit-3:30p.m. IT-TLIETA (29) Se ssir Adorazzjoni l-Pax et Bonum, fid-9:30am. IL-ĦAMIS (31) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur minn barra l-parroċċa għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, bejn id-9 u 11am u l-4:30 u s-6:00pm. IL-ĦAMIS (31) Is-Support group tan-nisa […]

IL-ĦADD (20) issir il-festa ta’ San Anton Abbati fil-kappella ddedikat lilu. Fl-10am isir it-tberik ta’ l-annimali u fil-5:30pm ikun hemm Quddiesa. IL-ĠIMGĦA (25) Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Tintemm il-Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara. IL-ĠIMGĦA (25) Se ssir Adorazzjoni fiċ-ċentru ta’ Sant Andrija, fl-10am. IL-ĠIMGĦA (25) Se ssir laqgħa għal min hu interessat li […]

IT-TLIETA (15) Se ssir Adorazzjoni tal-grupp tal-Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax et Bonum, wara l-Quddiesa tad-9:00a.m. IT-TLIETA (15) Se ssir quddiesa fuq l-altar tal-Assunta fil-Bażilika. Fil-11.00am Rużarju u wara tibda quddiesa. L-ERBGĦA (16) Se ssir Laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani fil-Kappella ta’ Sant’ Anton Abbati. Tibda fl-4pm b’quddiesa. IL-ĠIMGĦA (18) Nagħtu bidu għal-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara. […]

IT-TNEJN (7) Fl-4:00p.m. Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TLIETA (8) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum. Tibda fl-4:00p.m. bil-Quddiesa. IL-ĦADD (13) Niċċelebraw il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Il-Ġabra li saret fl-aħħar tas-sena għall-familji fil-bżonn, fil-parroċċa tagħna kienet ta’ €910 u għad-Dar tal-Providenza kienet ta’ €1515. Nirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġenerożita’ tiegħu. Il-Kummissjoni Djakonija se […]

IL-ĦADD (30) Festa tal-Familja Mqaddsa. Se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u s-1pm., fl-Oratorju Marija immakulata . Infakkru li min se jagħti d-demm mitlub jippreżenta l-karta tal-identita. Il-quddiesa tal-11a.m. tkun bis-sehem tal-Kummissjoni Familja. Il-Familji kollha mistiedna, b’mod speċjali l-koppji li żżewġu matul din is-sena. Wara l-Quddiesa tal-11am tkompli l-Adorazzjoni sa qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija. IT-TNEJN […]

Il-ĦADD (23) Saint Monica Choir se jtella kunċert għal dan iż-żmien tal-Milied fil-Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-6pm, waqt li l-Banda Nicolo Isouard se ttella’ Kunċert fis-Sala tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu fis-7.30p.m. IT-TNEJN (24) Lejliet il-Milied, Fil-Bażilika ikun hawn il-qrar bejn id-9 u 11am u mill-4pm l-quddiem. Fis-6:00p.m. tibda l-purċissjoni tal-Bambin li toħroġ mill-Museum tas-Subien […]

Bħalissa għaddej il-Christmas Village fil-Pjazza tal-Mosta. Tkun ħaġa sabiħa li nkunu preżenti. B’dan il-mod jista jissaħħaħ is-sens komunitarju. IL-ĦADD (16) Se jsir kunċert għal żmien il-Milied, mill-Kor Mirabitur, fil-Bażilika tal-Mosta fis-6:30p.m. Dan il-programm se jkun ta’ siegħa. Kulħadd huwa mistieden. Matul din il-ġimgħa se nkomplu bin-novena tal-Milied, fil-Quddiesa tas-6:30p.m fil-Bażilika: IT-TNEJN (17) se jieħdu sehem […]