Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mit-12 sad-19 ta’ Settembru 2021

  1. IT-TlIETA (14) Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. Il-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Bażilika, se tkun kantata.
  1. L-ERBGĦA (15) Festa tal-Verġni Mqaddsa tad-Duluri. Il-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Bażilika, se tkun kantata.
  1. L-ERBGĦA (15) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati, li tibda bil-Quddiesa.
  1. L-ERBGĦA (15) Ser jibda jiltaqa grupp ġdid għal żgħażagħ ta’ bejn it-18 u l-25 sena, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7.30pm. Għal aktar informazzjoni tistgħu tidħlu fuq il-paġna Ignite 18+ jew mostaparish.
  1. IL-ĦAMIS (16) Jum il-Mosta, il-Quddiesa tas-6:30p.m. se tkun bis-sehem tal-membri tal-Kunsill Lokali.
  1. IL-ĦADD (19) Fil-5:00p.m., fil-Bażilika issir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.
  1. Il-ĦADD (19) Il-ġbir li jsir fil-quddies jkun l-offerta tagħna ta’ kull sena b’risq il-ħidma li l-knisja twettaq fl-Art Imqaddsa. Bl-offerti tagħna ngħinu biex jinżammu miftuħa postijiet u ħidmiet reliġjużi u ta’ karita għal dawn ħutna li jgħixu fl-Art Imqaddsa. Lkoll għandna nkunu ġenerużi.
  1. Navżaw li d-Duttrina fil-parroċċa tagħna se terġa tibda mill-Ħadd 3 ta’ Ottubru. Il-ġenituri li jixtiequ aktar dettalji dwar ċ-ċentri, ħinijiet u ġranet huma mitluba jiċċekjaw minn fuq il-website tal-parroċċa – mostachurch.com jew mill-paġna ta’ facebook mostaparish. Il-ġenituri tat-tfal li se jibdew jattendu l-laqgħat tal-katekiżmu għall-ewwel darba għandhom jagħmlu r-registrazzjoni ta’ uliedhom matul din il-ġimgħa, fil-ġranet u ħinijiet kif hemm fuq il-website. Iż-żewġ ġenituri iridu jkunu preżenti waqt li ssir r-reġistrazzjoni.
  1. Il-Ġabra speċjali li saret fil-weekend li għadda b’risq il-parroċċa kienet ta’ €2300. Grazzi.
  1. Nitolbu għal Catherine Farrugia u Carmel Fenech li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej…………..